Onze school in Neuenhaus / Veldhausen biedt onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur voor Nederlandstalige kinderen van 4 tot 12 jaar woonachtig in Duitsland.

De kinderen bezoeken de Nederlandse les naast de lessen op een reguliere dagschool. Het onderwijs wordt groepsgewijs en individueel gegeven en sluit aan bij de leerdoelen van het Nederlandse onderwijs. Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen, richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden.

Onze school staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs.

In de huidige tijd is het belangrijk te benadrukken dat gezondheid en veiligheid altijd de hoogste prioriteit hebben. Maatregelen zoals mondkapjes, 1,5 mtr afstand enz. zijn en blijven onverminderd van kracht. Zoals steeds volgen wij de richtlijnen van de Duitse overheid