Het NTC-N-onderwijs in de Nederlands-Duitse grensstreek stelt zich tot taak lessen in de Nederlandse taal en cultuur te verzorgen aan Nederlandstalige leerlingen. De lessen zijn bedoeld voor alle leerlingen die het Nederlands voldoende beheersen. Niet alle leerlingen die deel uit maken van onze NTC-N lessituatie komen uit een taalsituatie waarin beide ouders Nederlands spreken met hun kinderen. Vaak is er sprake van ouders met ieder een andere nationaliteit, waarvan een van beiden de eigen moedertaal spreekt met het kind.