Welkom bij de pagina van de oudervertegenwoordiger van NTC.

Mijn naam is Patricia Geerdink. Als oudervertegenwoordiger vertegenwoordig ik de belangen van de kinderen die NTC-onderwijs
krijgen en daarmee ook de belangen van de ouders. Bovendien ben ik het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de ouders. Ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen willen bespreken, kunnen bij mij terecht.

Ik vertegenwoordig de ouders van de NTC-leerlingen in het Bestuur. Hierdoor blijft het belang van de leerlingen altijd bovenaan staan. Als oudervertegenwoordiger breng ik de van ouders afkomstige signalen, ideeën en suggesties in de Bestuursvergadering in. Ik geef namens de ouders graag advies aan het Bestuur en denk graag mee, in het belang van de kinderen en hun ouders. Het is belangrijk dat het Bestuur weet wat er onder de ouders leeft.

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen.