Dit kalenderjaar hebben we weer een subsidie van de Nederlandse Overheid mogen ontvangen van 305 euro per leerling. Helaas heeft de gemeente Neuenhaus besloten om dit schooljaar geen subsidie meer te verlenen.

De kosten van verwerkingsmaterialen, zoals werkboeken, schriften etc. komen dit schooljaar voor rekening van de ouders.

De ouderbijdrage dient vóór 1 oktober van het schooljaar over gemaakt te worden op de rekening van de Stichting NTC-N, onder vermelding van: Ouderbijdrage NTC-N met de naam van de kind(eren). De ouderbijdrage is 250,00 euro per schooljaar. Rekeningnummer Stichting NTCN: IBAN: DE62 2675 0001 0000 0325 99, BIC: NOLADE21NOH, Kreissparkasse Nordhorn. Ouders krijgen de mogelijkheid om in 4 termijnen te betalen.

De ouderbijdrage geldt per schooljaar: september t/m juni. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld Hartz-IV) kan na overleg met het bestuur van dit bedrag worden afgeweken. Hiervoor kan men contact opnemen met de schoolleider of met het Bestuur van stichting NTCN. Tevens worden de ouders in de gelegenheid gesteld om het bedrag in maandelijkse termijnen te betalen.