Jaren geleden is, onder leiding van een werkgroep van schoolleiders in de Grafschaft Bentheim, de lokale overheden en de Landesschulbehörde (de Duitse schoolinspecteur), een project gestart met het NTC-onderwijs.

De aanleiding van dit project was om Nederlandse ouders in de Duitse grensstreek de mogelijkheid te bieden hun kinderen, leerplichtig en vaak onderwijsvolgend op Duitse scholen, het contact met de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) te laten onderhouden, zo niet uit te breiden.

Hierdoor bestond de mogelijkheid voor die leerlingen om tweetalig onderwijs te volgen binnen Duitse scholen. Zelfs kinderen met een andere nationaliteit als de Nederlandse, kunnen aan het NTC-onderwijs deelnemen, mits er voldoende basiskennis van de Nederlandse taal aanwezig is. Dit leren van elkaars taal en cultuur kan de integratie in Duitsland bevorderen en het begrip van elkaars cultuur vergroten